Używamy ciasteczek, dzięki którym strona działa poprawnie.

Po otrzymaniu informacji dokładnie analizujemy Twoje potrzeby, ustalamy zakres usług i formy współpracy.

Cena jest stałym miesięcznym ryczałtem obejmującym pełen zakres usług, która ulega zmianie, gdy dokumentacja lub czas pracy potrzebny do obsługi Klienta istotnie się zmieniają.

DOKŁADNE INFORMACJE UZYSKAJĄ PAŃSTWO KONTAKTUJĄĆ SIĘ Z BIUREM.

Aby otrzymać szacunkową ofertę prosimy o wypełnienie formularza zawierającego podstawowe dane mające wpływ na wkład pracy w obsługę Państwa firmy. Po zapoznaniu się z informacjami zamieszczonymi w formularzu, skontaktujemy się w celu doprecyzowania danych i podamy proponowaną cenę.

1. Podstawowe informacje o firmie

2. Kontakt z firmą

3. Potrzeby w zakresie usługi

4. Miejsce wykonywania usługi

5. Preferowany kontakt

Wypełniając niniejszy formularz w imieniu firmy, oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych firmy BM Consulting oraz na ich przetwarzanie zgodnie z treścią ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr. 133 poz. 883).