Używamy ciasteczek, dzięki którym strona działa poprawnie.

Polityka prywatności i
Pliki Cookies

Polityka Prywatności

I. Zasady prywatności

A/ DANE OSOBOWE

1. Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest BM Consulting Beata Małowiecka ul. Królowej Marysieńki 96B, 02-954 Warszawa.

2. BM Consulting Beata Małowiecka ul. Królowej Marysieńki 96B,02-954 Warszawa (dalej: „BM Consulting”), właściciel strony www.bmcconsulting,pl, szanuje Państwa prywatność oraz ceni sobie Państwa zaufanie. Dlatego uzyskane dane osobowe przechowuje z największą starannością, zgodnie z przyjętą u nas polityką prywatności.

3. Niniejsza polityka prywatności ma pomóc Państwu zrozumieć, jakie dane są zbierane, w jakich celach oraz jaki podmiot jest ich administratorem.

4. Państwa dane osobowe są przetwarzane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w szczególności w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) –dalej: „RODO”.

B/ GROMADZENIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Prosząc Państwa o podanie swoich danych, BM Consulting zawsze wyjaśnia, dlaczego ich potrzebuje. Zbierane są tylko te dane, które są konieczne do realizacji konkretnej usługi i tylko do niej są one wykorzystywane.

2. BM Consulting będzie gromadzić dane osobowe jedynie w określonych, jasno sprecyzowanych i uzasadnionych celach, nie będzie ich wykorzystywała w sposób wykraczający poza te cele.

3. Gromadzone będą wyłącznie te informacje, które są adekwatne, istotne i nie wykraczają poza cel, w jakim są gromadzone. Jeżeli zajdzie taka konieczność, BM Consulting podejmie wszelkie uzasadnione kroki w celu sprawdzenia dokładności i aktualności gromadzonych danych osobowych.

C/ ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

1. Odbiorcami Państwa danych osobowych są wyłącznie podmioty, które z powodów wykonywania czynności zawodowych muszą je znać. Dane są zabezpieczone przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

2. Dane osobowe mogą zostać przekazane tylko w niezbędnym zakresie i wyłącznie tym podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, aby można było zagwarantować wysoką jakość usług oferowanych w serwisie, w szczególności dostawcom usług IT. Wszyscy partnerzy, którzy przetwarzają dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, działają wyłącznie na polecenie administratora i zapewniają bezpieczeństwo danych. Państwa dane osobowe nie są przekazywane podmiotom zewnętrznym na ich użytek własny.

3. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji mogących stanowić dane osobowe właściwym organom bądź osobom trzecim zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

D/ OKRES PRZECHOWYWANIA

1. Państwa dane osobowe nie będą przechowywane dłużej niż będzie to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone lub dłużej niż jest to określone prawem.

E/ BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

1. BM Consulting podejmuje środki mające na celu zapewnienie poufności, bezpieczeństwa i integralności Państwa danych osobowych. Dostęp dodanych osobowych jest ograniczony do osób, które muszą je znać, i od których wymaga się przestrzegania niniejszych zasad.

2. BM Consulting przykłada dużą wagę do tego, aby zagwarantować, że Państwa dane osobowe nie są zmieniane, naruszone lub niewłaściwie wykorzystywane przez osoby trzecie, które nie są autoryzowane do dostępu do danych.

F/ LINKI DO STRON OSÓB TRZECICH

1. Strona bmcconsulting.pl może zawierać linki do stron osób trzecich. Spółka nie sprawuje kontroli nad tymi stronami i w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za praktyki osób trzecich odnośnie poufności i bezpieczeństwa Państwa danych osobowych lub ich treści. Zaleca się zatem o zapoznanie się z polityką prywatności zamieszczoną na takich stronach przed korzystaniem z nich lub podawaniem danych osobowych.

G/ WYRAŻENIE ZGODY NA NINIEJSZĄ POLITYKĘ PRYWATNOŚCI

1. Korzystanie przez Państwa z witryny oznacza zgodę na niniejsze warunki polityki prywatności. Jeżeli nie zgadzają się Państwo z którymkolwiek zapisem polityki, należy nie korzystać z witryny i nie przesyłać danych osobowych.

II. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych osobowych Użytkowników przetwarzanych w związku z korzystaniem ze strony bmcconsulting.pl  jest BM Consulting Beata Małowiecka ul.Królowej Marysieńki 96B, 02-954 Warszawa.

A/ JAK MOŻNA SIĘ SKONTAKTOWAĆ Z NAMI W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

1. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możecie Państwo skontaktować się z nami poprzez adres e-mail: biuro@bmconsulting.pli/lub adres pocztowy: BM Consulting Beata Małowiecka ul. Królowej Marysieńki96B, 02-954 Warszawa.

B/ JAKI JEST CEL, PODSTAWA PRAWNA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?

1. W związku korzystaniem z usług lub funkcjonalności nastronie bmcconsulting,pl Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach, napodstawie i przez okres usług lub funkcjonalności w związku z którymiprzetwarzane są dane osobowe.

Polityka Prywatności

C/ CZY PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST OBOWIĄZKOWE?

1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów związanym z korzystaniem z usługi lub funkcjonalności serwis

D/ JAKIE PRZYSŁUGUJĄ UPRAWNIENIA W ZAKRESIE PRZETWARZANYCH DANYCH?

1. Każdemu z Państwa przysługuje prawo dostępu do danych(art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO),ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), przenoszenia danych osobowych które dostarczył administratorowi (art. 20 RODO) oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie. Zgodę można wycofać poprzez zgłoszenie wniosku mailowo na adres biuro@bmconsulting.pl. Pliki cookie można samodzielnie usunąć w ustawieniach przeglądarki. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W związku ze swoją szczególną sytuacją, macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora. Administratorowi nie wolno już będzie przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane zostały powyżej.

E/ KTO MOŻE BYĆ ODBIORCĄ DANYCH?

1. Dane osobowe mogą zostać ujawnione tylko w niezbędnym zakresie i wyłącznie tym podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, aby można było zagwarantować wysoką jakość usług oferowanych w serwisie. Wszyscy partnerzy, którzy przetwarzają dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, działają wyłącznie na polecenie administratora i zapewniają bezpieczeństwo danych. Państwa dane osobowe nie są przekazywane podmiotom zewnętrznym na ich użytek własny.

III. Pliki cookie

A/ CZYM SĄ PLIKI COOKIE?

1. Poprzez pliki “cookie” (tzw. ciasteczka) należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, będące plikami zapisywanymi przez przeglądarkę internetową z której Państwo korzystacie na urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie, tablecie), gromadzone są dane związane z korzystaniem z serwisu mddp-outsourcing.pl w celu usprawnienia funkcjonalności serwisu oraz oferowanych usług. Pliki cookie nie zawierają danych dot. Państwa tożsamości natomiast pozwalają rozpoznać urządzenie, za pomocą którego nastąpiło połączenie z serwisem.

2. Dane zapisywane w plikach cookie zawierają informacje o sposobie korzystania przez Państwa z serwisu (wyświetlanych podstronach i treściach), datę i czas odwiedzin oraz inne informacje o Państwa aktywności na platformie.

3. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

B/ DO CZEGO UŻYWAMY PLIKÓW COOKIE?

1. Pliki cookie, za zgodą użytkownika, używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

C/ JAKICH PLIKÓW COOKIE UŻYWAMY?

Wyróżnić można szczegółowy podział cookie ze względu na:


1. Niezbędność do realizacji usługi:

Niezbędne – są absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu lub funkcjonalności, z których użytkownik chce skorzystać.

Funkcjonalne – są ważne dla działania serwisu:

⦁ służą wzbogaceniu funkcjonalności serwisu, bez nich serwis będzie działał poprawnie, jednak nie będzie dostosowany do preferencji użytkownika,
⦁ służą zapewnieniu wysokiego poziomu funkcjonalności serwisu. Bez ustawień zapisanych w plikach cookie może obniżyć się poziom funkcjonalności witryny, ale nie powinna uniemożliwić zupełnego korzystania z niej,
⦁ służą bardzo ważnym funkcjonalnościom serwisu, ich zablokowanie spowoduje, że wybrane funkcje nie będą działać prawidłowo.

Biznesowe – umożliwiają realizację modelu biznesowego, w oparciu o który udostępniona jest witryna, ich zablokowanie nie spowoduje niedostępności całości funkcjonalności serwisu, ale może obniżyć poziom świadczenia usługi ze względu na brak możliwości realizacji przez właściciela witryny przychodów subsydiujących działanie serwisu. Do tej kategorii należą np. cookie reklamowe.


2. Czas, przez jaki cookie będą umieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika:

Stosowane są, co do zasady, dwa rodzaje plików cookie – “sesyjne” oraz “stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookie albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Cookies tymczasowe (session cookies) – umieszczone są na czas korzystania z przeglądarki (sesji), zostają wykasowane po jej zamknięciu.

Cookies stałe (persistent cookies) – nie są kasowane po zamknięciu przeglądarki i pozostają w urządzeniu użytkownika na określony czas.


3. Pochodzenie, czyli administratora, który zarządza cookies

Cookies własne (first party cookies) – umieszczone bezpośrednio przez właściciela witryny, jaka została odwiedzona.

Cookies zewnętrzne (third-party cookies) – umieszczone przez zewnętrzne podmioty, których komponenty stron zostały wywołane przez właściciela witryny.


4. Cel jakiemu służą:

Konfiguracja serwisu – umożliwiają ustawienia funkcji i usług w serwisie.

Bezpieczeństwo i niezawodność serwisu – umożliwiają weryfikację autentyczności oraz optymalizację wydajności serwisu.

Stan sesji – umożliwiają zapisywanie informacji o tym, jak użytkownicy korzystają z witryny. Mogą one dotyczyć najczęściej odwiedzanych stron lub ewentualnych komunikatów o błędach wyświetlanych na niektórych stronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. stanu sesji, pomagają ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron.

Procesy – umożliwiają sprawne działanie samej witryny oraz dostępnych na niej funkcji.

Marketing – umożliwiają wyświetlanie reklam, które są bardziej interesujące dla użytkowników, a jednocześnie bardziej wartościowe dla wydawców i reklamodawców, personalizować reklamy, mogą być używane również do wyświetlania reklam poza stronami witryny (domeny).

Lokalizacja – umożliwiają dostosowanie wyświetlanych informacji do lokalizacji użytkownika.

Analizy i badania, audyt oglądalności – pomagają lepiej zrozumieć preferencje użytkowników i poprzez analizę ulepszać oraz rozwijać produkty i usługi. Zazwyczaj właściciel witryny lub firma badawcza zbiera anonimowo informacje i przetwarza dane na temat trendów bez identyfikowania danych osobowych poszczególnych użytkowników.


5. Ingerencję w prywatność użytkownika:

Nieszkodliwe – obejmuje cookies: o niezbędne do poprawnego działania witryny, o potrzebne do umożliwienia działania funkcjonalności witryny, których działanie nie ma nic wspólnego ze śledzeniem użytkownika.

Badające – wykorzystywane do śledzenia użytkowników, które nie obejmują informacji dotyczących tożsamości konkretnego użytkownika, natomiast profilują użytkownika na podstawie jego ruchu w sieci.

D/ JAK ODINSTALOWAĆ LUB UNIEMOŻLIWIĆ INSTALACJĘ PLIKÓW COOKIE?

1. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookie na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione, aby blokować automatyczną obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików cookie może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej lub niemożliwość korzystania z niektórych funkcji stron internetowych i dokonania niektórych czynności.

2. Na komputerze pliki cookie można odinstalować poprzez usunięcie ich jeden po drugim według rodzajów cookies lub wszystkie na raz. Poniżej przedstawione zostały instrukcje dokonywania zmian ustawień oraz usuwania plików cookie w popularnych przeglądarkach:

Google Chrome: zakładka “Prywatność” w menu “Ustawienia”, wybrać “Ustawienia treści”, następnie “Wszystkie pliki cookie i dane stron” i “Usuń wszystko” – ⦁ https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop⦁ &⦁ hl=pl

Mozilla Firefox: menu “Narzędzia”, wybrać zakładkę “Opcje”, następnie “Prywatność” i “Usuń ciasteczka” – https://support.mozilla.org/pl/ Czyszczenie ciasteczek

Internet Explorer: menu “Narzędzia”, zakładka “Opcje internetowe”, następnie wybrać kolejno “Ogólne”, “Historia przeglądania”, “Ustawienia”, okno “Ustawienia tymczasowych plików internetowych i historii” i na koniec “Wyświetl pliki” – https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

Apple Safari: “Ustawienia”, “Safari” i wybrać “Wymaż historię i dane witryn” – https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

Ponadto istnieje możliwość ustawienia przeglądarki internetowej, tak aby blokowała pliki cookie lub każdorazowo ostrzegała przed ich instalacją. Ustawienia są różne w poszczególnych przeglądarkach. Instrukcje odnośnie obsługi plików cookie można znaleźć w menu “Pomoc” przeglądarki.

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 15.02.2021 r. Zaleca się regularne sprawdzanie zawartości strony w celu sprawdzenia aktualnej treści polityki. Od dnia wejścia niniejszego dokumentu traci moc dotychczas obowiązująca „Polityka Prywatności” oraz „Polityka coookies”.