Używamy ciasteczek, dzięki którym strona działa poprawnie.

Księgowość to precyzyjny i skomplikowany system ewidencyjny ukazujący pełny obraz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

księgowość

Pełna księgowość

Każdy przedsiębiorca ma obowiązek ewidencjonowania operacji gospodarczych. Zajmujemy się przede wszystkim prowadzeniem pełnej księgowości w formie ksiąg rachunkowych oraz podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Do naszych podstawowych zadań w zakresie prowadzenia pełnej księgowości, poza prowadzeniem pełnych ksiąg i PKPiR, należy przede wszystkim składanie wymaganych deklaracji, JPK i sprawozdań, a także przygotowywanie dokumentów przewidzianych w prawie podatkowym. Oczywiście w ramach oferowanych usług reprezentujemy spółki przed organami kontroli skarbowej, a także wyprowadzamy zaległości i występujemy z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu.


Uzyskaj pełen wgląd w sytuację firmy


Znaczna część naszych klientów to duże przedsiębiorstwa z siedzibami w Warszawie i okolicach, których przychody roczne przekraczają wartość 2 milionów euro (w walucie polskiej, w przeliczeniu kursu NBP), które zobligowane są do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Jednak z naszych usług, również w zakresie pełnej księgowości, mogą korzystać też firmy generujące mniejsze zyski, którym zależy na uzyskaniu pełnego wglądu w sytuację finansową prowadzonej działalności gospodarczej.


Wsparcie przy podejmowaniu decyzji biznesowych


Dostarczamy naszym klientom rzetelne, wiarygodne informacje, które pomagają w podejmowaniu ważnych decyzji biznesowych, oraz wspieramy ich poprzez profesjonalne doradztwo gospodarcze i podatkowe. Umożliwiamy również badanie sprawozdań poprzez wydanie opinii biegłego rewidenta, co zmniejsza ryzyko podejmowanych decyzji finansowych.

W codziennej pracy wspierają nas:

radca prawny

Radca Prawny

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
doradca podatkow

Radca Podatkowy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
audyt icon

Biegły Rewident

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
ksiegowość

Przedsiębiorcy mają obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych.

Przepisy szczegółowo określają, kiedy prowadzenie pełnej księgowości jest obligatoryjne.

Na życzenie Klienta raporty mogą być przygotowane w języku angielskim.

Księgowość:

Opcje dodatkowe:

To jak, zaczynamy?!

Ty rozwijasz biznes, my dajemy Ci kompleksowe wsparcie.

To jak zaczynamy