Rola obsługi kadrowo-płacowej w prowadzeniu firmy

Rola obsługi kadrowo-płacowej w prowadzeniu firmy

Zatrudnianie pracowników wiąże się z koniecznością zapewnienia obsługi kadrowo-płacowej. Jest to szereg czynności związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczych oraz naliczaniem wynagrodzeń i odprowadzaniem wymaganych składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy. Tak naprawdę sprawna obsługa kadrowo-płacowa jest kluczowa w każdej firmie – pracownicy zawsze oczekują przejrzystych i terminowych działań w tym zakresie. Pracodawcy mają do wyboru utworzenie działu kadrowego w obrębie firmy lub outsourcing kadrowo-księgowy. Wówczas obowiązki wynikające z obsługi kadrowo-płacowej przejmują wykwalifikowani pracownicy biura rachunkowego, a przedsiębiorca może mieć pewność co do rzetelności i prawidłowości prowadzonych działań.

Jakie zadania realizowane są w ramach obsługi kadrowo-płacowej?

Obsługa kadrowo-płacowa to szereg zadań, które są obowiązkowe dla każdego przedsiębiorcy zatrudniającego pracowników:

  • Prowadzenie listy płac i ewidencji czasu pracy
  • Obliczanie kwot wynagrodzeń
  • Realizacja wypłat przelewami
  • Sporządzenia umów o prace i umów cywilno-prawnych
  • Wydawanie zaświadczeń o zarobkach i świadectw pracy
  • Ewidencja urlopów i zwolnień chorobowych
  • Obsługa świadczeń socjalnych

Księgowi prowadzą kartotekę każdego zatrudnionego pracownika i archiwizują dokumentacje z nim związaną, czyli historię wypłat i informacje o przebiegu zatrudnienia.

Znaczenie obsługi kadrowo-płacowej

Rzetelne prowadzenie obsługi kadrowo-płacowej przekłada się na sprawne funkcjonowanie firmy i daje gwarancję, że wszystkie czynności podatkowe i finansowe są prowadzone zgodnie z Kodeksem Pracy, a firma wywiązuje się z ciążących nań obowiązków. Tak naprawdę outsourcing kadrowo-księgowy to sposób na zabezpieczenie interesów firmy – księgowi mogą reprezentować przedsiębiorcę w przypadku kontroli skarbowej, ponieważ biuro rachunkowe odpowiada za dokumentacje i deklaracje dla US i ZUS.