Na czym polega audyt procesów?

Na czym polega audyt procesów?

Założenie i prowadzenie firmy to duża odpowiedzialność. Przedsiębiorcy muszą dbać o to, aby procesy były przeprowadzane zgodnie z prawem, a do tego poszukiwać takich rozwiązań, które pozwolą im się rozwijać. Samodzielne działania często bywają trudne, a czasami zdarza się tak, że właściciel nie jest pewien ich słuszności. W takich przypadkach warto zdecydować się na audyt procesów. Na czym polega taka usługa i jakie są jej zalety?

Jakie procesy można poddać audytowi? 

Do naszej firmy zajmującej się audytem procesów w Warszawie zgłaszają się przedsiębiorcy, którzy mają wątpliwości co do różnych obszarów prowadzonej działalności. Najczęściej jednak zdarza się tak, że kontroli wymagają procesy sprzedażowe, procesy zakupowe, transakcje wewnątrz firmowe (zwykle ze wskazaniem obszarów niekontrolowanych w spółce). W razie potrzeby można również przeprowadzić przegląd i weryfikację istniejących w firmie procesów ewidencji księgowej do różnych cykli tworzących ewidencję księgową.

Warto również krótko wspomnieć, jakie są cele audytu procesu. Najważniejszym jest oczywiście ocena jakości i spisanie wniosków, które w przyszłości przyczynią się do jej podniesienia. Ponadto przeprowadzenie takich działań ma też doprowadzić do tego, że funkcjonowanie firmy będzie efektywniejsze, a przy tym tańsze. Nie sposób nie wspomnieć też o tym, że dzięki audytowi procesów firma może uniknąć większych strat.

Z jakich etapów składa się audyt procesów w firmie? 

Zakres audytu procesów może być różny w zależności od potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa. Jednak najczęściej zdarza się tak, że do jego stałych elementów należy zebranie wszelkich niezbędnych danych oraz przeprowadzenie analizy SWOT. Dzięki temu firma przeprowadzająca audyt może określić:

  • mocne strony badanego procesu,
  • słabe strony badanego procesu,
  • wskazać szanse,
  • wskazać zagrożenia.

Przeprowadzenie audytu procesu to świetny moment na zastanowienie się nad inwestycją w rozwiązania, które przyczynią się do automatyzacji, ponieważ sporządzone wnioski i przygotowane wyliczenia pozwalają obiektywnie spojrzeć na możliwości firmy.