Kiedy przedsiębiorca staje się płatnikiem VAT?

Kiedy przedsiębiorca staje się płatnikiem VAT?

Wykonywanie działalności gospodarczej to szereg formalności i obowiązków. Oczywiście nie obejdzie się bez skrupulatnego płacenia podatków. Niekiedy jednak przedsiębiorcy sami nie wiedzą, jakie zobowiązania ich dotyczą. Mowa tu między innymi o podatku VAT, który okazuje się nieco problematyczny z perspektywy właścicieli firm. Czy wiesz, kiedy należy go uiszczać, a kiedy można skorzystać ze zwolnienia? Sprawdź!

Kto musi płacić podatek VAT?

Co do zasady, podatek VAT powinien płacić każdy przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą, niezależnie od jej formy czy sposobu opodatkowania. Wynika to z funkcji tej daniny, gdyż dotyczy ona towarów i usług, czyli domeny każdej firmy. Zakres przedmiotowy opodatkowania wyznacza zaś art. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, który głosi, że opodatkowaniu podlegają:

  • odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
  • eksport towarów;
  • import towarów na terytorium kraju;
  • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
  • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Warto podkreślić, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą zaistnienia jednego z powyższych zdarzeń. Nie ma więc znaczenia termin płatności czy też fakt, że nie została ona dokonana w ogóle. Nie jest istotny także moment wystawienia faktury, co często mylnie uznawane jest za warunek powstania zobowiązania.

Ustawodawca wskazał zarazem pewne wyłączenia, czyli tzw. podatników VAT zwolnionych. Ze zwolnienia mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy nie przekraczają limitu przychodów wynoszącego 200 tysięcy złotych rocznie lub świadczą wskazane w akcie prawnym rodzaje usług. Jeżeli potrzebujesz pomocy z ustaleniem swoich zobowiązań, zapraszamy Cię do naszego biura rachunkowego online w Warszawie.