Jak wygląda współpraca z biurem rachunkowym online?

Jak wygląda współpraca z biurem rachunkowym online?

Ogółem i krótko rzecz ujmując, odpowiedź na to pytanie brzmi: współpraca z biurem rachunkowym online wygląda łatwiej, szybciej i skuteczniej. Każdy przedsiębiorca potrzebuje obsługi księgowej. Ostatnie lata pokazały, że nie mamy problemu z przenoszeniem naszej aktywności do wirtualnego świata – kiedy zachodzi taka konieczność. W przypadku biur rachunkowych współpraca online może być najlepszą formą. Dlaczego?

Co robi biuro rachunkowe?

Na wstępie – aby móc odpowiedzieć na pytanie dotyczące możliwości przeniesienia zadań księgowego do sieci – pochylmy się nad zakresem usług świadczonych przez biura rachunkowe. Biuro rachunkowe:

  • prowadzi księgowość – ewidencjonuje operacje gospodarcze, prowadzi księgi rachunkowe i PKPiR, składa deklaracje, jednolite pliki kontrolne i sprawozdania, oraz inne dokumenty związane z podatkami;
  • prezentuje przedsiębiorstwo przed organami podatkowymi;
  • świadczy obsługę kadrowo-płacową – rozlicza i wypłaca wynagrodzenia, prowadzi ewidencję wynagrodzeń, rozlicza i płaci podatki pracowników oraz dokumentuje kwestie podatkowe pracowników, prowadzi ewidencję pracowniczą, prowadzi akta osobowe pracowników, prowadzi dokumentację dotyczącą zatrudniania, przeprowadza proces zatrudniania – od organizacji, po tworzenie umów, rejestruje, wyrejestrowuje i tworzy korespondencję z ZUS.

Jak wygląda współpraca z księgowym on-line?

Niektóre biura rachunkowe świadczą także usługi doradztwa gospodarczego, dokonują audytów (oceniają płynność finansową firmy), a czasem także zatrudniają prawników oferujących doradztwo prawne i podatkowe. Z oczywistych względów outsourcing kadrowo-księgowy jest standardowym rozwiązaniem – właściwie żaden przedsiębiorca nie jest w stanie sam prowadzić swoich ksiąg – zakres zadań jest zbyt duży. Zleca to więc księgowemu, który kontaktuje się z nim, kiedy jest to konieczne. Współpraca z biurem rachunkowym on-line wygląda tak samo – jedyną różnicą jest oszczędność czasu po obu stronach poprzez ograniczenie spotkań stacjonarnych. Od zawarcia umowy po dostarczanie faktów – wszystko można przeprowadzić zdalnie.