Częste błędy podatkowe popełniane przez przedsiębiorców. Jak ich uniknąć?

Częste błędy podatkowe popełniane przez przedsiębiorców. Jak ich uniknąć?

Błędy podatkowe zdarzają się wszystkim przedsiębiorcom – zarówno tym początkującym, jak i firmom, które funkcjonują od wielu lat. Dla części osób, problematyczne może być nadążanie za ciągłymi zmianami w prawie, które niosą skutki dla sposobu prowadzenia księgowości. Wszelkie błędy podatkowe mogą mieć sankcje w postaci kar finansowych, przed którymi nie chroni nieznajomość przepisów. Z tego powodu coraz więcej firm widzi korzyści płynące ze współpracy z biurem rachunkowym.

Najczęstsze błędy podatkowe to:

  • Nieprawidłowy sposób rozliczania podatku dochodowego
  • Niewłaściwa klasyfikacja kosztów
  • Niewystawianie faktur VAT
  • Błędy przy wypełnianiu zeznań podatkowych i rozliczeń rocznych
  • Nieprzemyślane generowanie kosztów w celu obniżenia podatku

Ponieważ prawo podatkowe ulega ciągłym zmianom, to o błędy nietrudno. Współpraca z biurem rachunkowym online to sposób na uniknięcie pomyłek a tym samym sankcji finansowych. Księgowi są na bieżąco ze wszystkimi zmianami w prawie i mogą dostosować sposób prowadzenia księgowości do obowiązującego ustawodawstwa.

Odpowiedzialność podatkowa i skarbowa

Błędy wykryte w wyniku kontroli podatkowej mogą skutkować nałożeniem sankcji. O odpowiedzialności podatkowej mówimy wtedy, gdy podatnik zostanie wezwany do uregulowania należności względem państwa. Oprócz wpłacenia brakującej kwoty przedsiębiorca będzie zobligowany do zapłaty grzywny. Konsekwencje karne skarbowe dotyczą osób, które błędnie wypełniły PIT. Najsurowsze kary nakładane są na osoby działające w sposób celowy, a dotkliwość kar zależna jest od stopnia szkodliwości społecznej czynu. Poza grzywną nieuczciwy przedsiębiorca musi liczyć się także z karą ograniczenia lub pozbawienia wolności. Początkujący przedsiębiorcy mogą skorzystać z prawa do błędu, które przysługuje w ciągu pierwszego roku od uruchomienia działalności.